MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

品牌 梅特勒-托利多

MS 精密天平的稳定时间短、结果可靠,表现出了极佳的性能和极高的效率,因此是简单的常规任务和复杂的称量流程的理想选择。

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

MS 精密天平

信任 & 舒适

 

 

经验证的称重传感器确保可靠的结果

业界知名的 MonoBloc 单模块称重传感器通过内置的 FACT 专业级全自动校准技术,确保持续可靠的结果。内置的过载保护确保天平较长的使用寿命。

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

 

指尖操作即可获得值得信任的结果

MS-TS 天平易于操作,可完全支持实验室和工厂车间的精益流程。

  • 超大彩色触摸屏 — 操作舒适
  • 内置应用程序 — 简化流程
  • 警告功能 — 结果有效

 

 

改善后的稳定性确保更快速地获得结果

MS 天平具有三个固定支脚和两个 LevelLock 水平锁定脚,可轻松调节水平,让天平平稳地放置于工作台上。 天平不易受振动的影响,保证您得到更快速的结果。

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

 

优化后的显示屏让日常操作任务更简单

佩戴棉质、硅胶和橡胶手套也可对7英寸超大彩色触摸显示屏进行流畅操作。 直观的用户界面和 18mm 高字符显示让您的日常操作任务更加舒适。

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

 

金属机架确保天平较长的使用寿命

全压铸铝制外壳可保护称重传感器不受环境的影响,也可防止包括丙酮在内的刺激性化学物质的影响。

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

 

MinWeigh zui小称量功能可协助对加样过程中的天平进行调平。

称量过程中,称量值显示会保持红色直到净样品量超过预设的zui小样品量。这利于清晰地观察何时满足过程公差。

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

 

内置功能简化天平的水平调节

内置 LevelControl 水平控制功能,可在天平处于非水平时发出警告,并在屏幕上提供指导,帮助您在数秒内正确完成天平水平调节。

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

 

产品和规格

MS 精密天平

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

  MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

 

MS精密天平,MS电子精密天平-梅特勒托利多

 

 

电子天平MS303TS/00

 

 

电子天平MS403TS/00

 

 

Precision Balance MS603TS/00

 

 

电子天平MS1003TS/00

 

 

Precision Balance MS1602TS/00

 

 

电子天平MS3002TS/00

 

 

Precision Balance MS4002TS/00

 

 

Precision Balance MS4002TSDR/00

 

 

电子天平MS6002TS/00

 

 

Precision Balance MS6002TSDR/00

 

 

Precision Balance MS12002TS/00

 

 

Precision Balance MS8001TS/00

 

 

Balance MS12001L/01

 

 

Balance MS16001L/01

 

 

Balance MS16001LE/01

 

 

Balance MS32001L/01

 

 

Balance MS32001LE/01

 

 

Balance MS32000L/01

 

 

Balance MS32000LE/01

 

 

电子天平MS1003TS/02

 

 

电子天平Balance MS12001L/02

 

 

电子天平MS12002TS/02

 

 

电子天平Balance MS16001L/02

 

 

电子天平Balance MS16001LE/02

 

 

电子天平MS1602TS/02

 

 

电子天平 MS3002TS/02

 

 

电子天平MS303TS/02

 

 

电子天平Balance MS32000L/02

 

 

电子天平Balance MS32000LE/02

 

 

电子天平Balance MS32001L/02

 

 

电子天平Balance MS32001LE/02

 

 

电子天平MS4002TS/02

 

 

电子天平MS4002TSDR/02

 

 

电子天平MS403TS/02

 

 

电子天平MS6002TS/02

 

 

MS6002TSDR/02

 

 

电子天平MS603TS/02

 

 

MS8001TS/02

 

 

分度值(经认证)                         0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 1 g 1 g                                      
分辨率 1 mg 1 mg 0.001 g 1 mg 0.01 g 0.01 g 0.01 g 0.1 g;0.01 g 0.01 g 0.1 g;0.01 g 0.01 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 1 g 1 g 1 mg 0.1 g 0.01 g 0.1 g 0.1 g 0.01 g 0.01 g 1 mg 1 g 1 g 0.1 g 0.1 g 0.01 g 0.1 g;0.01 g 1 mg 0.01 g 0.1 g;0.01 g 1 mg 0.1 g
卫生设计 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
可读性 1 mg 1 mg 0.001 g 1 mg 0.01 g 0.01 g 0.01 g 0.1 g;0.01 g 0.01 g 0.1 g;0.01 g 0.01 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 0.1 g 1 g 1 g 1 mg 0.1 g 0.01 g 0.1 g 0.1 g 0.01 g 0.01 g 1 mg 1 g 1 g 0.1 g 0.1 g 0.01 g 0.1 g;0.01 g 1 mg 0.01 g 0.1 g;0.01 g 1 mg 0.1 g
合法交易 No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No No
外壳 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金 压铸铝合金
尺寸 (高x宽) 347 mm x 204 mm 347 mm x 204 mm 280 mm x 204 mm 347 mm x 204 mm 96 mm x 194 mm 347 mm x 194 mm 96 mm x 194 mm 96 mm x 194 mm 347 mm x 194 mm 96 mm x 194 mm 96 mm x 194 mm 96 mm x 194 mm 118 mm x 363 mm 118 mm x 363 mm 118 mm x 363 mm 118 mm x 363 mm 118 mm x 363 mm 118 mm x 363 mm 118 mm x 363 mm 347 mm x 204 mm 346 mm x 363 mm 347 mm x 194 mm 346 mm x 363 mm 346 mm x 363 mm 347 mm x 194 mm 347 mm x 194 mm 347 mm x 204 mm 346 mm x 363 mm 346 mm x 363 mm 346 mm x 363 mm 346 mm x 363 mm 347 mm x 194 mm 347 mm x 194 mm 347 mm x 204 mm 347 mm x 194 mm 347 mm x 194 mm 347 mm x 204 mm 347 mm x 194 mm
接口 RS232;USB 设备;USB 主机 RS232;USB 设备;USB 主机 USB Host / USB Device / RS232 RS232;USB 设备;USB 主机 USB Host / USB Device / RS232 RS232;USB 设备;USB 主机 USB Host / USB Device / RS232 USB Host / USB Device / RS232 RS232;USB 设备;USB 主机 USB Host / USB Device / RS232 USB Host / USB Device / RS232 USB Host / USB Device / RS232 RS232 和 USB RS232 和 USB RS232 和 USB RS232 和 USB RS232 和 USB RS232 和 USB RS232 和 USB RS232;USB 设备;USB 主机 RS232 和 USB RS232;USB 设备;USB 主机 RS232 和 USB RS232 和 USB RS232;USB 设备;USB 主机 RS232;USB 设备;USB 主机 RS232;USB 设备;USB 主机 RS232 和 USB RS232 和 USB RS232 和 USB RS232 和 USB RS232;USB 设备;USB 主机 RS232;USB 设备;USB 主机 RS232;USB 设备;USB 主机 RS232;USB 设备;USB 主机 RS232;USB 设备;USB 主机 RS232;USB 设备;USB 主机 RS232;USB 设备;USB 主机
显示屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏   7″ 彩色 TFT 触摸屏   7″ 彩色 TFT 触摸屏     7″ 彩色 TFT 触摸屏                     7″ 彩色 TFT 触摸屏 HCD高分辨率显示屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 HCD高分辨率显示屏 HCD高分辨率显示屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 HCD高分辨率显示屏 HCD高分辨率显示屏 HCD高分辨率显示屏 HCD高分辨率显示屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏 7″ 彩色 TFT 触摸屏
zui大秤量 320 g 420 g 620 g 1,020 g 1,620 g 3,200 g 4,200 g 4,200 g/820 g 6,200 g 6,200 g/1,220 g 12,200 g 8,200 g 12.2 kg 16.2 kg 16.2 kg 32.2 kg 32.2 kg 32.2 kg 32.2 kg 1,020 g 12,200 g 12,200 g 16,200 g 16,200 g 1,620 g 3,200 g 320 g 32,200 g 32,200 g 32,200 g 32,200 g 4,200 g 4,200 g/820 g 420 g 6,200 g 6,200 g/1,200 g 620 g 8,200 g
zui小称量值 (USP),典型值 1.4 g 1.4 g 1.4 g 1.4 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 14 g 140 g 140 g 140 g 140 g 140 g 140 g 820 g 820 g 1.4 g 210 g 14 g 210 g 210 g 14 g 21 g 1.4 g 1,500 g 1,500 g 210 g 210 g 21 g 140 g;14 g 1.4 g 14 g 100 g;14 g 1.4 g 120 g
校正 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 外部 内部/ FACT 外部 内部/ FACT 外部 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 外部 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 外部 内部/ FACT 外部 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT 内部/ FACT
温度准确度(±) 3 ppm/°C 3 ppm/°C   3 ppm/°C   3 ppm/°C     3 ppm/°C                     3 ppm/°C 5 ppm/°C 3 ppm/°C 5 ppm/°C 5 ppm/°C 3 ppm/°C 3 ppm/°C 3 ppm/°C 5 ppm/°C 15 ppm/°C 5 ppm/°C 5 ppm/°C 3 ppm/°C 3 ppm/°C 3 ppm/°C 3 ppm/°C 3 ppm/°C 3 ppm/°C 5 ppm/°C
电源 (2) 交流电源 交流电源   交流电源   交流电源     交流电源                     交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源 交流电源
秤盘外形尺寸(宽x深) 127 mm x 127 mm 127 mm x 127 mm 127 mm x 127 mm 127 mm x 127 mm 170 mm x 200 mm 200 mm x 170 mm 170 mm x 200 mm 170 mm x 200 mm 200 mm x 170 mm 170 mm x 200 mm 170 mm x 200 mm 190 mm x 226 mm 351 mm x 245 mm 351 mm x 245 mm 351 mm x 245 mm 351 mm x 245 mm 351 mm x 245 mm 351 mm x 245 mm 351 mm x 245 mm 127 mm x 127 mm 245 mm x 351 mm 200 mm x 170 mm 245 mm x 351 mm 245 mm x 351 mm 200 mm x 170 mm 200 mm x 170 mm 127 mm x 127 mm 245 mm x 351 mm 245 mm x 351 mm 245 mm x 351 mm 245 mm x 351 mm 200 mm x 170 mm 200 mm x 170 mm 127 mm x 127 mm 200 mm x 170 mm 200 mm x 170 mm 127 mm x 127 mm 226 mm x 190 mm
稳定时间 1.5 s 1.5 s 2 s 2 s 1.5 s 1.5 s 1.5 s 1.2 s 1.5 s 1.5 s 1.5 s 1 s 2 s 2 s 2 s 2 s 2 s 1.5 s 1.5 s 2 s 2 s 1.5 s 2 s 2 s 1.5 s 1.5 s 1.5 s 1.5 s 1.2 s 2 s 2 s 1.5 s 1.2 s 1.5 s 1.5 s 1.5 s 2 s 1 s
线性误差 50 g 100 g   200 g   500 g     1,000 g       0.2 g 0.2 g 0.2 g 0.3 g   1 g 1 g 200 g 2,000 g 2,000 g 4,000 g 4,000 g 400 g 500 g 50 g 5,000 g 5,000 g 5,000 g 5,000 g 1,000 g 1,000 g 100 g 1,000 g 1,000 g 100 g 2,000 g
线性误差(典型值)± 0.002 g 0.002 g   0.002 g   0.02 g     0.02 g               0.3 g     0.002 g 0.2 g 0.025 g 0.2 g 0.2 g 0.02 g 0.02 g 0.002 g 1 g 1 g 0.3 g 0.3 g 0.02 g 0.08 g 0.002 g 0.02 g 0.08 g 0.002 g 0.2 g
线性误差(典型) 0.6 mg 0.6 mg   0.6 mg   0.006 g     0.006 g                     0.6 mg 0.06 g 0.008 g 0.06 g 0.06 g 0.006 g 0.006 g 0.6 mg 0.1 g 0.1 g 0.06 g 0.06 g 0.013 mg 0.2 g 0.6 mg 0.006 g 0.06 g 0.6 mg 0.06 g
重复性(典型) 0.7 mg 0.7 mg   0.7 mg   0.007 g     0.007 g                     0.7 mg 0.07 g 0.007 g 0.07 g 0.07 g 0.007 g 0.007 g 0.7 mg 0.4 g 0.4 g 0.07 g 0.07 g 0.007 g 0.05 g;0.007 g 0.7 mg 0.007 g 0.05 g;0.007 g 0.7 mg 0.07 g
重复性(校验砝码) 1 mg (100 g) 1 mg (200 g) 0.001 g 0.001 g (500 g) 0.01 g 0.01 g (1,000 g) 0.01 g 0.06 g;0.01 g 0.01 g (2,000 g) 0.06 g;0.01 g 0.01 g 0.1 g 0.07 g 0.07 g 0.07 g 0.07 g 0.07 g 0.4 g 0.4 g 0.001 g (500 g) 0.1 g (5,000 g) 0.01 g (5,000 g) 0.1 g (5,000 g) 0.1 g (5,000 g) 0.01 g (500 g) 0.01 g (1,000 g) 1 mg (100 g) 0.5 g (10,000 g) 0.5 g (10,000 g) 0.1 g (10,000 g) 0.1 g (10,000 g) 0.01 g (2,000 g) 0.06 g;0.01 g (2,000 g) 1 mg (200 g) 0.01 g (2,000 g) 0.06 g;0.01 g (2,000 g) 0.001 g (200 g) 0.1 g (5,000 g)