qiagen Buffer PB DNA回收缓冲液19066

详细介绍

qiagen Buffer PB DNA回收缓冲液19066

Cat No./ID: 19066

Buffer PB (500 ml)

500 ml Binding Buffer

qiagen Buffer PB DNA回收缓冲液19066

在分子生物学快速发展的今天,全球超过500,000位客户通过QIAGEN的样本制备与分析技术,获得基本的生命组成——DNA、RNA和蛋白质的生物学信息,在他们的研究领域取得突破性进展。
在QIAGEN的产品和下,医生们能够更准确、更快速的诊断疾病,指导治疗。科学家们不断探索生命的奥秘,并将这些知识转化为疗效更好的药物。各领域专家通过分子技术进行人类身份认定、兽医学检测和食品安全检测。QIAGEN新一代的创新解决方案已在全球市场上创造价值,相信在若干年后其价值会更为可观。我们一直致力于让生活的改善成为可能。

相关产品订购:

Buffer PB (500ml) 1060 19066
Buffer AW/AW2 (concentrate, 324 ml) 1220 19072
Buffer AVL (155 ml) 1900 19073
Buffer AL 1220 19075
Buffer ATL (200ml) 1220 19076
Buffer AE (240ml) 1220 19077
Buffer AW1 (concentrate, 242 ml) 1220 19081
Buffer ASL (4 x 140 ml) 1370 19082
Buffer PM (500ml) 837 19083
Buffer EB (250ml) 423 19086
Reagent DX 663 19088
Buffer RPW (125ml) 598 19090
Buffer MTL (54 ml) 466 19112
QIAGEN Proteinase K (2ml) 1180 19131
QIAGEN Proteinase K (10 ml) 4200 19133
QIAGEN Protease (7.5 AU) 996 19155
QIAGEN Protease (30 AU) 3200 19157
Collection Tubes (2-ml) 1830 19201
VacConnectors (500) 1820 19407
VacValves (24) 1250 19408
QIAvac 24 Plus 4300 19413
QIAvac Holder 1990 19418
QIAvac Connecting System 13950 19419
QIAvac 96 10200 19504
Collection Microtubes (racked, 10 x 96) 2120 19560
Collection Microtube Caps (120 x 8) 439 19566
Tape Pads (5) 822 19570
QIAEX II Gel Extraction Kit (150) 2340 20021
QIAEX II Gel Extraction Kit (500) 5350 20051
QIAEX II Suspension (1.5ml) 1840 20902
Buffer QX1 (500ml) 1110 20912
R.E.A.L. Prep 96 Plasmid Kit (24) 54800 26173
QIAprep Spin Miniprep Kit (50) 1070 27104
QIAprep Spin Miniprep Kit (250) 4100 27106
QIAprep 2.0 Spin Columns (100) 1130 27115
QIAprep 96 Turbo Core Kit (24) 64690 27173
QIAprep 96 Turbo Miniprep Kit (4) 13660 27191
QIAprep 96 Turbo Miniprep Kit (24) 77320 27193
QIAprep 96 Plus Miniprep Kit (4) 15610 27291
DirectPrep 96 Miniprep Kit (4) 7650 27361
QuickLyse Miniprep Kit (100) 2420 27405
QuickLyse Miniprep Kit (250) 5190 27406
MinElute PCR Purification Kit (50) 1330 28004
MinElute PCR Purification Kit (250) 6000 28006
MinElute 96 UF PCR Purification Kit (4) 3710 28051
MinElute 96 UF PCR Purification Kit (24) 14740 28053
QIAquick PCR Purification Kit (50) 1100 28104
QIAquick PCR Purification Kit (250) 5150 28106
QIAquick 96 PCR Purification Kit (4) 10180 28181
QIAquick 96 PCR Purification Kit (24) 40340 28183
MinElute Reaction Cleanup Kit (50) 1600 28204
MinElute Reaction Cleanup Kit (250) 7340 28206
QIAquick Nucleotide Removal Kit (50) 1410 28304
QIAquick Nucleotide Removal Kit (250) 6610 28306
MinElute Gel Extraction Kit (50) 1550 28604
MinElute Gel Extraction Kit (250) 7120 28606
QIAquick Gel Extraction Kit (50) 1100 28704
QIAquick Gel Extraction Kit (250) 5150 28706
Strep-Tactin?Superflow Plus (2 ml) 2340 30002
Strep-Tactin?Superflow Plus (10 ml) 9160 30004
Strep-Tactin Superflow Plus Cartrdg(1ml) 1980 30020
Strep-Tactin Superflow Plus Cartrdg(5ml) 6370 30060
Ni-NTA Agarose (25 ml) 3850 30210
Ni-NTA Agarose (100 ml) 13370 30230
Ni-NTA Agarose (500 ml) 56230 30250
NTA Agarose (25ml) 3950 30310
Ni-NTA Superflow (25 ml) 4740 30410
Ni-NTA Superflow (100 ml) 15920 30430
Ni-NTA Superflow (500 ml) 67410 30450
Ni-NTA Fast Start Kit (6) 4350 30600
Ni-NTA Superflow Columns (12 x 1.5 ml) 5200 30622
Ni-NTA Superflow Cartridges (5×1 ml) 2210 30721
Ni-NTA Superflow Cartridges (1×5 ml) 1960 30760
Ni-NTA Superflow Cartridges (5×5 ml) 7670 30761
Ni-NTA Superflow Cartridges (100×5 ml) 122510 30765
QIAamp UCP Pathogen Mini Kit (50) 4370 50214
QIAamp DNA Blood Mini Kit (50) 1770 51104
QIAamp DNA Blood Mini Kit (250) 7530 51106
QIAamp DNA Blood Mini QIAcube Kit (240) 8450 51126
QIAamp 96 DNA Blood Kit (4) 14930 51161
QIAamp 96 DNA Blood Kit (12) 41740 51162
QIAamp DNA Blood Midi Kit (20) 2590 51183
QIAamp DNA Blood Midi Kit (100) 11220 51185
QIAamp DNA Blood Maxi Kit (10) 2590 51192
QIAamp DNA Blood Maxi Kit (50) 10880 51194