BD Falcon流式管/流式细胞管,圆底试管5ml

详细介绍

BD Falcon流式管/流式细胞管,圆底试管5ml

BD流式细胞管,流式管

流式细胞仪的流式管,或称流式细胞管,流式细胞用管.

产品品牌: BD Falcon?

产品盖子双位置锁扣帽

产品材质聚苯乙烯管体聚乙烯管盖

RCF级:1400RCF

产品规格: 125/,8/

BD Falcon流式管/流式细胞管,圆底试管5ml

产品特点:

1、耐用的双位置易于使用,厚壁和独特结构可提供良好密封性

2、可用于特殊流式细胞仪
3、提供医学型包装材料进行的产品独立包装确保无菌

订购信息:

D流式管/试管管

 编号

 名称

 描述

 规格

 包装

 BD 352003

 BD流式管/试管5ml

 ***乙烯,锁扣帽

12×75mm

  1/,500/ 

 BD 352058

 BD流式管/试管5ml

 ***乙烯,锁扣帽

12×75mm

 25/,20/

 BD 352054

 BD流式管/试管5ml

 ***乙烯,锁扣帽

12×75mm

 125/,8/ 

 BD 352052

 BD流式管/试管5ml

 ***乙烯,锁扣帽

12×75mm

 125/,8/

 BD 352008

 BD流式管/试管5ml

 ***乙烯,无帽  未灭菌,

12×75mm

 1000/ 

 BD 352235

 BD流式管/试管5ml

 ***乙烯,细胞滤网(灭菌),

12×75mm

 25/,20/ 

 BD 352063

 BD流式管/试管5ml

 聚丙烯,锁扣帽

12×75mm

 25/,20/ 

 BD 352053

 BD流式管/试管5ml

 聚丙烯,无帽

12×75mm

 125/,8/ 

 BD 352001

 BD流式管/试管14ml

 ***乙烯,锁扣帽

17×100mm

 1/500/ 

 BD 352057

 BD流式管/试管14ml

 ***乙烯,锁扣帽

17×100mm

  25/,20/ 

 BD 352006

 BD流式管/试管14ml

 聚丙烯,具印制刻度,锁扣帽

17×100mm

 1/,500/ 

 BD 352059

 BD流式管/试管14ml

 聚丙烯,具印制刻度,锁扣帽

17×100mm

 25/,20/