18O标记溴酸钾标准品-上海金畔

产品信息:

货号

品名

英文品名

浓度

规格

JPS-OLM-8283-18O-1.2 

溴酸钾(18O3, 98%)

Potassium bromate (90-95%) (18o3, 98%)

100ug/ml in 18o-water

 1.2 ml

JPS-OLM-8283-1.2 

溴酸钾(18o3, 98%)

Potassium bromate (90-95%) (18o3, 98%)

100ug/ml in water

Please inquire

JPS-ULM-8451-1.2 

溴酸钾 (未标记)

Potassium bromate unlabeled

100ug/ml in water

 1.2 ml

上海金畔生物科技有限公司

文章号4189JP4189