Collins 氧化

  • 产品特性
  • 相关资料
  • Q&A
  • 参考文献

Collins 氧化Collins 氧化

Collins 氧化

● 用吡啶溶解三氧化铬配制制剂

● Collins 氧化在中性条件进行

● 用于容易被酸破坏的底物反应

◆反应例子【b】


Collins 氧化◆Collins氧化


产品编号

产品名称

容量

CAS

同上

氧化铬

162-05313

吡啶 Pyridine

100 mL

110-86-1

166-05316

500 mL

166-05311

3 L

 

产品编号 产品名称 产品规格 产品等级
162-05313 Pyridine 
吡啶
100 mL JIS Special Grade
166-05316 Pyridine
 吡啶
500 mL JIS Special Grade
166-05311 Pyridine 
吡啶
3 L JIS Special Grade