millipore20um孔径尼龙过滤膜

详细介绍

millipore20um孔径尼龙过滤膜

尼龙网膜,亲水,20 um,47 mm
数量/包装:100
滤膜材质:Nylon
zui高操作温度,°C:100
滤膜类型:网格膜
滤膜孔径,um:20
可润湿性:亲水
滤膜直径,mm:47
滤膜代码:NY20
滤膜颜色:白色
产品名称:尼龙网格膜
滤膜表面:光面
孔隙率 %:6

millipore20um孔径尼龙过滤膜

应用:有机溶剂过滤,水溶液过滤,清洁度检测用滤膜

 

相关产品信息:

NY1104700 NYLON NET FILTER 11UM WH PL 47MM 100/PK
TTTP02500 ISOPORE POLYCARB 2UM WH PPL 25MM 100/PK
SMWP04700 MCE 5.0UM WH PL 47MM 100/PK
GSTF02500 MCE TRITON FREE .22UM WH PL 25MM 100/PK
AAWG04700 MCE .8UM WH GD 47MM 100/PK
AABG04700 MCE .8UM BK GD 47MM 100/PK
AABP04700 MCE .8UM BK PL 47MM 100/PK
ANWP02500 NYLON 0.8UM WH PL 25MM 100PK
FALP02500 FLUOROPORE PTFE 1.0UM WH PL 25MM 100/PK
SVLP04700 DURAPORE PVDF 5UM WH PL 47MM 100/PK
HVHP02500 DURAPORE PVDF .45UM WH PL 25MM 100/PK
LCWP02500 MITEX PTFE 10UM WH PL 25MM 100/PK
RAWG02500 MCE 1.2UM WH GD 25MM 100/PK
ANWP04700 NYLON 0.8UM WH PL 47MM 100PK
LSWG04700 MITEX PTFE 5.0UM WH GD 47MM 100/PK
DTTP02500 ISOPORE POLYCARB .6UM WH PL 25MM 100/PK
NY8H04700 NYLON NET FILTER 180UM WH PL 47MM 100/PK
HABG04700 MCE .45UM BK GD 47MM 100/PK
NY1102500 NYLON NET FILTER 11UM WH PL 25MM 100/PK
NY2002500 NYLON NET FILTER 20UM WH PL 25MM 100/PK
SSWP02500 MCE 3.0UM WH PL 25MM 100/PK
NY4104700 NYLON NET FILTER 41UM WH PL 47MM 100/PK
TETP02500 ISOPORE POLYCARB 8UM WH PL 25MM 100/PK
DVPP02500 DURAPORE PVDF .65UM WH PL 25MM 100/PK
HABP04700 MCE .45UM BK PL 47MM 100/PK
VCWP02500 MCE 0.1UM WH PL 25MM 100/PK
VMWP02500 MCE 0.05U WH PL 25MM 100PK
TSTP04700 ISOPORE POLYCARB 3UM WH PL 47MM 100/PK
RAWG04700 MCE 1.2UM WH GD 47MM 100/PK
ATTP04700 ISOPORE POLYCARB .8UM WH PL 47MM 100/PK
HABG02500 MCE .45UM BK GD 25MM 100/PK